Clubinfo

Barbecue

Barbecue

Onze jaarlijkse gezellige BBQ heeft plaats op zondag 25 juni in “De Wal” om 16:00u.

Meer informatie volgt later.

Gebruik elektrische fiets

Elektrische fiets

Fietsen is gezond.

Mede door deze slogan blijft het aantal recreanten steeds toenemen, ook zo in onze club.
Een goede gezondheid laat ons toe onze hobby met plezier uit te oefenen.

Door ziekte,operatie of andere medische reden kan er een abrupt einde komen aan ons fietsplezier. Ook in onze club zijn er een aantal leden met fysieke beperkingen.

Voor deze personen bestaat er een geweldig alternatief  …..de elektrische fiets !

Deelname aan een rit

Vaststelling van de deelname aan een rit.
Enkel bestuursleden zijn gemachtigd de aanwezigheidslijst in te vullen.

Deze lijst is alfabetisch opgesteld en per categorie.
Het maakt geen verschil uit met welke categorie u meerijdt.
De aanwezigheidslijst is op vraag aan de bestuursleden ter inzage.

Er wordt gestart vanuit “De Wissel” met clubkledij en fiets.

Ledenfeest

Zaterdag  14 oktober – Ledenfeest

Ons jaarlijks ledenfeest  !!!! Opgelet datum wijkt af van de gebruikelijke periode !!!!

Bijkomende informatie wordt apart overhandigd

Beschadigde kledij tgv valpartij.

Wanneer wij wekelijks met een zestigtal TBO-trappers de baan op trekken zijn, gezien het toenemende verkeer en andere omstandigheden, valpartijen niet uit te sluiten.
 

Gelukkig bleven onze leden de laatste jaren gespaard van zware lichamelijke schade.
Schade aan fiets of kledij zijn bij valpartijen steeds mogelijk.
 

In geval van beschadigde TBO-kledij wil het bestuur financieel tussenbeide komen.
(officiële ritten vermeldt in “De Biedon”)
 

Verzekering

KBC – Polis Verenigingsleven

Pages