Beschadigde kledij tgv valpartij.

Wanneer wij wekelijks met een zestigtal TBO-trappers de baan op trekken zijn, gezien het toenemende verkeer en andere omstandigheden, valpartijen niet uit te sluiten.
 

Gelukkig bleven onze leden de laatste jaren gespaard van zware lichamelijke schade.
Schade aan fiets of kledij zijn bij valpartijen steeds mogelijk.
 

In geval van beschadigde TBO-kledij wil het bestuur financieel tussenbeide komen.
(officiële ritten vermeldt in “De Biedon”)
 

Voor schade aan fiets zal het bestuur financieel niet tussenbeide komen.
 
Beschadigde TBO-kledij  (door valpartij of ongeval) :
 

 • Penningmeester en voorzitter,samen met betrokken TBO-lid,beslissen of de schade
  herstelbaar of onherstelbaar is.
   
  Bij herstelbare schade :
  De beschadigde kledij wordt « netjes / proper » binnengebracht bij penningmeester of voorzitter. De beschadigingen worden gratis hersteld.
   
  Bij onherstelbare schade :
  Rekening houdend met de “ouderdom” komt het bestuur  financieel tussenbeide voor de helft bij aankoop  van nieuwe  TBO-wielerkledij.
  De nieuwe TBO kledij zal gedurende 4 jaar gedragen worden, « startjaar » : 2016 
   
 • Een voorbeeld :
  De schade is onherstelbaar en de aankoopprijs van nieuwe kledij kost bijvoorbeeld 100 euro (kostprijs onder voorbehoud, informatief).
   
  eerste jaar (seizoen 2016) -> kostprijs 100 euro x 4/4 kledij = 100 euro.
                                                            tussenkomst bestuur de helft of 50 euro
  tweede jaar (seizoen 2017 ) -> kostprijs 100 euro x 3/4 kledij = 75 euro
                                                                tussenkomst bestuur de helft of 37,5 euro
  derde jaar ( seizoen 2018 ) -> kostprijs 100 euro x 2/4 kledij = 50 euro
                                                              tussenkomst bestuur de helft of 25 euro
  vierde jaar ( seizoen 2019 ) ->  kostprijs 100 euro x 1/4 kledij = 25 euro
                                                               tussenkomst bestuur de helft of 12,5 euro 
   

Het bestuur heeft gemeend door deze tussenkomst het financiele verlies voor onze leden hierdoor te beperken