Deelname aan een rit

Vaststelling van de deelname aan een rit.
Enkel bestuursleden zijn gemachtigd de aanwezigheidslijst in te vullen.

Deze lijst is alfabetisch opgesteld en per categorie.
Het maakt geen verschil uit met welke categorie u meerijdt.
De aanwezigheidslijst is op vraag aan de bestuursleden ter inzage.

Er wordt gestart vanuit “De Wissel” met clubkledij en fiets.

Normale weersomstandigheden: wanneer u heeft deelgenomen aan een geplande rit met ritnummer (gepubliceerd in het clubblad “de Biedon”) dan wordt dit op de geplande datum ingeschreven per categorie.

Extreme weersomstandigheden:

Zijn weersomstandigheden die de veiligheid van onze leden in het gedrang brengen, zoals :

  • vriesweer in combinatie met water:  ijzelvorming.
  • vriesweer in combinatie met sneeuw: gladheid.
  • Stort buien met als resultaat dat de straten blank staan: geen zicht op de weg.
  • Storm, stevige windvlagen, onmogelijkheid om in peloton te rijden: in elkaar haken.
  • Hevige mist : onvoldoende zichtbaarheid (weg of voorligger).

Indien boven vermelde  weersomstandigheden zich voordoen en daardoor de veiligheid in het gedrang komt beslist één van de aanwezige leden van het bestuur, ter plaatse,  of de rit doorgaat of niet. Indien de rit niet van start gaat rijden de leden op eigen risico. De rit wordt niet  weerhouden voor het klassement.