Gebruik elektrische fiets

Fietsen is gezond.

Mede door deze slogan blijft het aantal recreanten steeds toenemen, ook zo in onze club.
Een goede gezondheid laat ons toe onze hobby met plezier uit te oefenen.

Door ziekte,operatie of andere medische reden kan er een abrupt einde komen aan ons fietsplezier. Ook in onze club zijn er een aantal leden met fysieke beperkingen.

Voor deze personen bestaat er een geweldig alternatief  …..de elektrische fiets !

Ook onze club stapt mee in deze evolutie en het bestuur zal voor deze leden het gebruik van een elektrische fiets toelaten. Weliswaar willen wij het gebruik beperken tot de damesploeg en de C+ ploeg. Voor de ploegen A,B en C is het gebruik voorlopig niet toegelaten.

Tot slot nog dit : bij de TeBeO-trappers is de elektrische fiets  een hulpmiddel tot verhoging van comfort, niet van snelheid.

Namens het bestuur

Elektrische fiets