Oprichting Vzwtebeo

De vzw TeBeO is opgericht in 1996 en de statuten hiervan zijn gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19.12.1996 N.27276.
Aanpassing verschenen in de bijlage tot het staatsblad van 24 mei 2001. N. 9174 (36728) Indentificatienummer: 27276/96. Ontslagnemingen – Benoemingen Raad van Bestuur.
Laatste statutenwijziging gepubliceerd in het Belgisch staatsblad van 16.01.2006. Wijziging van het bestuur kan via kandidatuurstelling dewelke moet bevestigd worden door de algemene vergadering via stemming. Alleen de effectieve leden hebben stemrecht. Het bestuur kan ook wijzigen door ontslagname van bestuursleden.
Wanneer er wijzigingen optreden van wat gepubliceerd is in het staatsblad dan moet via notariele akte de aangepaste statuten opnieuw gepubliceerd worden in het staatsblad.
Alle beslissingen worden genomen door het bestuur dat éénmaal per maand samenkomt.
Elk bestuurslid vervult zijn funktie met betrekking tot de heren- en damesploeg(en).
Gelijk welke wijziging met betrekking tot de werking van de vzw TeBeO moet ingediend worden bij het bestuur die hierover een beslissing neemt.