Veiligheid

- Iedere weggebruiker dient zich aan de regels te houden , dus ook elke wielertoerist.

- Pas je snelheid aan de omgeving aan .(school, bakker, kerk …).

- Rij altijd uiterst rechts, ook (en zeker) in de bochten.

- Met max. 2 naast elkaar.

- Rem niet te bruusk (als het moet “ STOP” roepen)

- Verwittig voor gevaarlijke situaties , en zorg dat het aan de hele groep doorgegeven wordt. (put, auto, tegenligger, drempel...)

Tijdens de ritten is het dragen van een fietshelm verplicht.

Het TeBeO-bestuur eigent zich dan ook het recht toe een startverbod in te voeren voor niet-helmdragers!

Deze maatregel is genomen om ons allen te behoeden voor ernstige letsels na een valpartij.

Onze veiligheid en gezondheid staan voorop !

Een fietshelm dragen vermindert het risico op een hoofdletsel met 75 % en het risico op een hersenletsel met 85 %.

Gebruik je fietshelm