Verzekering

KBC – Polis Verenigingsleven

Hierbij enige informatie aangaande onze verzekering, enkel leden zijn verzekerd. Aangifte formulieren, ongeval met derden – gemeen recht & schadeaangifte lichamelijk ongeval zijn beschikbaar in DE WISSEL. Het is belangrijk dat onze leden, de tekst hieronder even doornemen zodat ze later bij een ongeval (hopelijk nooit !) niet voor verrassingen komen te staan. Indien vragen of onduidelijkheden gelieve contact op te nemen met Theo Imbrechts.
 
Verzekerde activiteiten :
Fietstoerisme en mountainbike voor dames en heren + activiteiten die voor de club geld opbrengen.

 

Verzekerde waarborgen :

Burgerrechterlijke aansprakelijkheid
Rechtsbijstand
Burgerrechterlijke aansprakelijkheid na levering
Lich. ongevallen (vrijwilligers en bestuursleden)
• Overlijden             2.478,94 euro
• Blijv. Invaliditeit   12.394,76 euro
• Geneeskosten        2.478,94 euro (franchise 24.79 euro)

Meer info over waarborg lichamelijke ongevallen :

Definitie ongeval :

een plotse en onverwachte gebeurtenis waarbij de oorzaak buiten het organisme van het slachtoffer ligt en die een objectief vast te stellen lichamelijk letsel toebrengt. (opgepast: bv. bij spierletsel zonder vaststelbare oorzaak !)

Overlijden :

Gedekt tot 3j. na datum van het ongeval.
Leeftijd slachtoffer < 5j. of > 70j. dan is de max vergoeding, de begrafeniskosten tot max. 2.478,94 euro.

Blijvende invaliditeit :

De vergoeding wordt berekend op basis van de invaliditeitsgraad. Geen vergoeding bij invaliditeit van <5% en + 70 j. Boven 5% invaliditeit is er verhoudingsgewijs uitkering.
Tijdelijke invaliditeit :

Deze waarborg is niet opgenomen in de polis.
Geneeskosten :

Kosten voor geneeskundige verzorging die gevolg zijn van een verzekerd schadegeval worden terugbetaald na aftrek van de franchise.

Opgelet: kosten voor eerste prothese en orthopedie zijn verzekerd. Bv. na ongeval vals gebit nodig = verzekerd. Had u al een vals gebit dan is dit niet gedekt want dit is niet uw eerste prothese.

Ook verzekerd zijn: medisch noodzakelijk vervoerkost

Alle kosten die voor terugbetaling in aanmerking komen, worden verminderd met de tussenkomst van de mutualiteit.

Belangrijkste uitsluitingen :

• Verergering van reeds vooraf bestaande aandoening.
• Ongeval dat valt onder de wet op arbeidsongevallen.
• Zelfdoding en poging tot zelfdoding.
• Ongeval door opzet.
• Ongeval te wijten aan dronkenschap of drugsgebruik.
• Ongeval tijdens plegen van geweld en kwaadwillig beschadigingen van goederen.
• Ongeval door vrijwillig blootstellen aan overbodig of uitzonderlijk  gevaar. (schade ingevolge het redden van personen of dieren is wel gedekt.)

Wat te doen bij een schadegeval met lichamelijke schade:

• Medische vragenlijst aan behandelende geneesheer laten invullen, vraag aangifteformulier aan het bestuur (Theo Imbrechts of …)
• Binnen de 4 dagen aangifte bezorgen aan bestuur (Theo Imbrechts of …)
• Medische kostennota’s bijhouden (vb. rekeningen apotheek).
• Getuigschrift voor de verstrekte hulp van arts eerst voorleggen aan de mutualiteit en nadien de verschilstaat van de mut. samen met de apothekerskosten bezorgen aan de verzekeringsagent.